Jan Kenneth Weckman

Jan Kenneth Weckman: kuva Aila Sundell-Weckman

Taidemaalari ja -graafikko Jan Kenneth Weckman on pitkän uran kuvataiteilija (s 1946), joka opiskeli Vapaassa Taidekoulussa 1969 sekä Suomen Taideakatemian koulussa 1969-73. Uransa keskivaiheilla Weckman osallistui ensimmäiseen kuvataiteen tohtori-ohjelmaan ja suoritti tutkintonsa vuonna 2005.

Jan Kenneth Weckman on neljänä vuosikymmenenä toiminut valtion kuvataidetoimikunnan sekä Taiken asiantuntijana sekä vuosina 200-2005 kuvallisen sommittelun professorina Taideteollisessa korkeakoulussa, viime vuosina myös maisteri-opintojen sekä jatko-opintojen ja professuurien esitarkastajana ja arvioijana Turun Taideakatemiassa sekä Kuvataideakatemiassa.

Jan Kenneth Weckmanin kuvataiteen tohtorin opinnäyte keskittyy maalaustaiteen ja modernismin semiotiikkaan sekä erityisesti Charles Sanders Peircen pohjalta kehitettävän pragmatistisen taideteorian mahdollisuuksiin kuvata taiteellisen työskentelyn merkityksenantoa. Opinnäytteen kirjallinen osa on julkaistu nimellä: Seitsemän maalauksen katsominen/Maalaus mailman osana /Helsinki, LIKE ja Kuvataideakatemia 2005. Jan Kenneth Weckman on myös julkaissut äidinkielellään runokokoelman: “Du, stanna här”, Helsingfors, Söderström & Co, 1978 sekä kirjoituksia, m.m. Hufvudstadsbladetissa sekä edesmenneessä Kasviksen Aura-lehdessä; kirjoitusluetteloa löytyy myös: https://orcid.org/0000-0002-5487-1843.

Yksityisnäyttelyitä Jan Kenneth Weckman on pitänyt vuodesta 1969 alkaen maalauksen, piirustuksen ja grafiikan teoksillaan, m.m. Galleria Heinossa, Helsingissä, sekä osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin koti- ja ulkomailla. Weckman on palkittu Nuorten näyttelyn Dukaattipalkinnolla 1978, sekä Valtion taidepalkinnolla 1983. Julkisia teoksia on esillä Kemin kulttuurikeskusen auditoriossa (Rajat ja tapahtumat, 1990), sekä Luodon (Larsmo) Cronhjelms-koulussa (Bokstavsresan, 2001). Weckmanin teoksia on esillä myös lukuisissa kokoelmissa, kuten Kansallisgalleria, Ruotsin valtio, Kiasma, Helsinki, Moderna museet, Tukholma, Göteborgin taidemuseo,Amos Andersonin taidemuseo, Helsinki, Helsingin kaupungin taidemuseo, Kuopion taidemuseo, Turun taidemuseo, Ars Nova&Aboa Vetus, Turku, Wäinö Aaltosen museo, Turku, Kemin taidemuseo, Oulu taidemuseo, Lahden kaupungin taidemuseo, Sara Hildenin taidemuseo, Tampere; seuraavien kaupunkien taidekokoelmat: Porvoo, Espoo, Raseborg, Hyvinkää, Joensuu, Vaasa, Imatra, Nürnberg, Saksa, Didrichsenin taidemuseo, Espoo, Kuntsin taidemuseo, Vaasa; yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden taidekokoelmat tai museotallenteet Suomessa, Ranskassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

Linkki kotisivuille: https://jankennethweckman.fi


Painter and graphic artist Jan Kenneth Weckman is a long-term visual artist (b. 1946) who studied at the Free Art School in 1969 and at the Finnish Art Academy School in 1969-73. During the mid part of his career, Weckman participated in the first doctoral program in fine arts and completed his degree in 2005.

For four decades, Jan Kenneth Weckman has worked as an expert for the National Council for the Visual Arts and The Arts Promotion Centre Finland (Taike), and in 2000-2005 as a professor of pictorial composition at the University of Art and Design, and in recent years as a pre-examiner and evaluator of master’s and postgraduate studies in the Turku Arts Academy and Academy of Fine Arts.

Jan Kenneth Weckman’s doctoral dissertation focuses on the semiotics of painting and modernism, and especially on the possibilities of pragmatic art theory, which is based on Charles Sanders Peirce, to describe the semiosis of artistic work. The written part of the thesis has been published as: Watching Seven Paintings / Painting as a Part of the World / Helsinki, LIKE and the Academy of Fine Arts 2005. Jan Kenneth Weckman has also published a collection of poems in his native language: “Du, stanna här”, Helsingfors, Söderström & Co, 1978 and writings for instance in Hufvudstadsbladet and in the now discontinued Aura magazine; a writing list can also be found on https://orcid.org/0000-0002-5487-1843.

Jan Kenneth Weckman has had solo exhibitions since 1969 with his paintings, drawings and graphics, for instance in the Heino Gallery in Helsinki, and participated in numerous joint exhibitions at home and abroad. Weckman has been awarded the Finnish Art Society’s Ducat Prize in 1978, as well as the State Prize for Visual Arts (Kuvataiteen valtionpalkinto) in 1983.Public works are on display in the auditorium of the Kemi Cultural Center (Rajat ja tapahtumat, 1990), as well as in the Cronhjelms School in Luoto (Larsmo) (Bokstavsresan, 2001). Weckman’s works are also on display in numerous collections, such as the Finnish National Gallery, the State of Sweden, Kiasma, Helsinki, Moderna Museet, Stockholm, Gothenburg Art Museum, Amos Anderson Art Museum, Helsinki, Helsinki City Art Museum, Kuopio Art Museum, Turku Art Museum, Ars Nova & Aboa Vetus, Turku, Wäino Aaltonen Museum, Kemi Art Museum, Oulu Art Museum, Lahti City Art Museum, Sara Hilden Art Museum, Tampere; Art Collections of the following cities: Porvoo, Espoo, Raseborg, Hyvinkää, Joensuu, Vaasa, Imatra, Nuremberg in Germany, Didrichsen Art Museum, Espoo, Kunts Art Museum, Vaasa; Art collections or museum recordings of companies, communities and individuals in Finland, France, Sweden and the United States.

Link: https://jankennethweckman.fi