INFO PÅ SVENSKA

Välkommen till Kaustby kammarmusikvecka!

Kaustby kammarmusikveckan ordnas årligen vid månadsskiftet januari-februari. Veckans musikaliska utbud sträcker sig från tidiga barockmusiken till älskade klassiker och till den allra nyaste musiken,  som under årens lopp har redan spelats i 70 uruppföranden.

I veckans program ingår det även en konstutställning av årets bildkonstnär. Mot slutet av veckan fortsätter kvällskonserterna i retaurang Pelimanni, där en och annan av veckans artister har blivit medtagen i spelmännens jamsessioner.

Kammarmusikveckans konserter spelas huvudsakligen i Kansantaiteenkeskus i Kaustinen-salen,  vilken har 320 platser. Även Kaustby kyrka, bygd år 1777,  används ofta. Alla konsertställen ligger inom gångavstånd från varandra och från inkvarteringsmöjligheterna.

Tillgänglighet

Alla konsertställen nås med rullstol. I Kansantaiteenkeskus finns det handikapptoalett. I spelmanshuset nås toaletterna enbart via trappsteg. Medföljande assistenter har fritt inträde till konserterna.

Kaustby kammarmusikvecka ordnas av Kaustisen kamarimusiikkiyhdistys ry.

46. Kaustby kammarmusikvecka 19.–27.1. 2024.