Timo Alakotila

Timo Alakotila: kuva MarkoMäkinen

Säveltäjä, muusikko Timo Alakotila (1959), on vaikuttanut noin 40 vuoden ajan suomalaisessa musiikkikentässä musiikin eri tyylilajien parissa. Kansanmusiikki erikoisalanaan hän on työskennellyt, soittimenaan piano ja harmoni, muun muassa Maria Kalaniemen, JPP-yhtyeen, Nordik Treen (Ruotsi-Suomi), Karen Tweedin (UK), Tango-orkesteri Unton, T for Threen, Johanna Juholan ja monien muiden kanssa. Klassisen musiikin sävellykset ja sovitukset muun muassa Pekka ja Jaakko Kuusistolle, Meta4-kvartetille, Kamuskvartetille, Eeva Oksalalle ja Jorma Hynniselle ovat saaneet runsaasti kiitosta. Jazz-musiikin sävellykset ja yhteistyö eri orkestereiden, muun muassa UMO Jazz Orchestran kanssa on ollut merkittävä osa hänen uraansa. Alakotila on ollut mukana eri rooleissa yli kahdellasadalla levyllä. Vuodesta 2017 Alakotila on toiminut taiteellisena johtajana Kaukas EloFolk-festivaalilla, hän on myös kehittänyt metodin kansanmusiikki-improvisaatioon. Alakotilalle on myönnetty taiteilijaprofessorin arvonimi.

Linkki kotisivuille: http://timoalakotila.com/fi/


Composer, musician Timo Alakotila (1959), has been active in the Finnish music field for about 40 years in various genres of music. He has worked as a folk music specialist, playing the piano and harmonium, among others, with Maria Kalaniemi, JPP, Nordik Tree (Sweden, Finland), Karen Tweed (UK), Tango Orchestra Unto, T for Three, Johanna Juhola and many others. Compositions and arrangements of classical music for Pekka and Jaakko Kuusisto, the Meta4 Quartet, the Kamus Quartet, Eeva Oksala and Jorma Hynninen, among others, have received much praise. Compositions of jazz music and collaborations with various orchestras, including the UMO Jazz Orchestra, have been a significant part of his career. Alakotila has been involved in various roles on more than two hundred records. Since 2017, Alakotila has worked as an Artistic Director at the Kaukas EloFolk festival, he has also developed a method for folk music improvisation. Alakotila has also been awarded the title of Artist Professor.

Link: http://www.timoalakotila.com